Skip to main content
Skip table of contents

2.6.1 Prissammenligning

I henhold til markedsføringsloven skal varer i butikkene prismerkes slik at prisene lett kan ses av forbrukerne. Prisen på hyllen må være den samme som den man betaler i kassen.  I tillegg skal det gis såkalt enhetspris, slik at forbrukerne kan sammenligne prisen på varer uavhengig av pakningsstørrelse.​

​Enhetspris skal kunne beregnes på grunnlag av pakningsenhet, PSE omregningsfaktor og den aktuelle varegruppens prissammenligningsenhet.

Prissammenligningsenhet benyttes også i forbindelse med kalkulasjoner til prosjekter, ved at man får omregningsfaktor for relevante enheter.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.