Skip to main content
Skip table of contents

2.6.1 Prissammenligning

I henhold til markedsføringsloven skal varer i butikkene prismerkes slik at prisene lett kan ses av forbrukerne. Prisen på hyllen må være den samme som den man betaler i kassen.  I tillegg skal det gis såkalt enhetspris, slik at forbrukerne kan sammenligne prisen på varer uavhengig av pakningsstørrelse.​

​Enhetspris skal kunne beregnes på grunnlag av pakningsenhet, PSE omregningsfaktor og den aktuelle varegruppens prissammenligningsenhet.​

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.