Skip to main content
Skip table of contents

2.6 NOBB Regelverk – om enheter, pakninger og logistikk

Hva er en enhet 

Enheter i NOBB benyttes på prisenhet og pakninger. Enheter benevnes med definerte betegnelser, og er svært viktige for bruk av NOBB. Benevnelsene kan være på inntil 3 tegn, f.eks. PAK, STK, M2 (pakke, stykk, kvadratmeter) osv.

Hva er prisenhet 

Prisenhet er den enheten som leverandøren oppgir sine priser i. Det er viktig at leverandøren benytter samme prisenhet i NOBB som på faktura til kunde. 

Hva er en pakning 

Med pakninger menes alle enheter en vare kan selges i. En vare kan ha mange pakninger registrert, f.eks. STK, ESK, PAL osv. 

Alle fysiske pakninger som selges til handelsleddet, samt forbrukerpakninger som handelsleddet selger videre til sluttkunde skal registreres som pakninger. Det er viktig å registrere pakningsklasse, GTIN, mål og vekt på pakningene. 

Hva er en pakningsklasse 

Pakningsklasser benyttes for å angi forpakningsnivå. I NOBB benyttes F-pak (forbrukerpakning), D-pak (detaljistforpakning) og T-pak (transportpakning). Alle pakninger i NOBB må ha pakningsklasse utfylt. Pakningsklasse UDEF (udefinert) benyttes på pakninger som ikke kan benevnes med pakningsklasse F-, D- eller T. 

Hva er F-pak 

F-pak (forbrukerpakning) er varens salgsenhet til sluttkunde. F-pak må ha GTIN-nr, mål og vekt utfylt i NOBB. F-pak kan merkes som «Ikke bestilllbar» dersom leverandøren kun selger D- eller T-pak til handelen. En vare må alltid ha minst en bestillbar pakning med GTIN (gjelder ikke spesialvarer). Leverandøren definerer selv hva som er varens F-pak.  Dersom handelen velger å splitte minste salgbar enhet i butikk, er det butikkens ansvar å håndtere dette. 

Hva er Mål og vekt 

Mål og vekt på pakninger skal oppgis som brutto, og formålet er bruk innen logistikk og lagerplanlegging. Med brutto menes mål og vekt inklusive emballasje og lastbærer (f.eks. for pall der mål og vekt på pallen skal regnes med).  Enhet for høyde, lengde og bredde er millimeter. Volum skal oppgis i kubikkmeter (m3). Vekt skal oppgis i kilo (kg). 

Hva er Maks stablevekt 

Maks stablevekt er et datafelt som kan benyttes på T-pak. Feltet brukes til å angi hvor mye vekt som kan stables på toppen av pallen (T-pak). 

Hva er Dekningsmål– og pris  

For de produkter der det er relevant med dekningsmål, skal pris og består av faktor oppgis i forhold til dekningsmål. 

Hva er Minste bestillingsantall 

Minste bestillingsantall benyttes for å angi minimum antall som kreves ved bestilling, når varen kun har F-pak som bestillbar pakning 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.