Skip to main content
Skip table of contents

2.5 NOBB Regelverk – om vareinformasjon

Vare

En vare er defineres som den enkelte artikkel en leverandør produserer og selger.

Varetyper

Det finnes fem ulike varetyper i NOBB: Standardvare, Spesialvare, Display, Sammensatt vare, Tjenestevare. For hver av disse er det definert egne regler for krav til innhold i NOBB.

Prissammenligningsenhet PSE

Prissammenligningsenhet (PSE) er en definert enhet som gjør det mulig å sammenligne priser på ulike typer varer. Tilsvarende benyttes f.eks. innenfor dagligvare, der hylleetiketter er merket med pris per kilo, liter osv.

Det er i samarbeid med byggevarebransjen definert hvilke enheter som skal gjelde som prissammenligningsenhet for de enkelte NOBB varegrupper. Der hvor en vare ikke har samme prisenhet eller pakninger som er lik PSE, må det opprettes en egen pakning med pakningsklasse PSE.

Vare utgår dato

Utgår dato skal angis når varen ikke skal selges mer fra leverandør. Dette angis når leverandørens lager er tomt.

Tåler frost

Tåler frost er et ja/nei-felt som gir kunden beskjed om at varen tåler frost eller ikke (for transport/oppbevaring av varen).

Har holdbarhetsdato

Har holdbarhetsdato er et ja/nei felt som angir om varen har en holdbarhetsdato.

Avgifter

Avgifter er et felt der man kan angi om en vare har ulike typer avgifter (for eksempel batteriavgift). Dette velges fra en nedtrekksliste.

Opprinnelsesland

Opprinnelsesland angir hvor den siste vesentlige bearbeiding av en vare foregår.

Opprinnelsesland registreres på vare ved at landkode velges fra en predefinert liste i henhold til Standard  ISO 3166-1.

Lanseringsdato

Lanseringsdato er en informasjon om når en ny vare er klar for salg, og kan leveres fra leverandør.

Tolltariffnummer

Tolltariffnummeret angir hvilke importavgifter som skal innkreves for de enkelte varene.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.