Skip to main content
Skip table of contents

1.8 Tekstinformasjon regler

Tekstinformasjon i NOBB registreres i følgende datafelter:

  • Modultekst 1

  • Modulbeskrivelse

  • Varetekst 1 (gjelder kanal NOBB Total) og Varetekst 2 - tilleggsopplysninger

  • Varebeskrivelse

  • Varetekst - digitale kanaler

  • Dimensjon/Størrelse

  • Produktfordeler

Generelle regler for tekster i NOBB

  • Tekstinformasjon skal være på norsk språk

  • Tekstinformasjon skal være lett forståelig og kortfattet

  • Tekstinformasjon må inneholde gyldige tegn

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.