Tekstinformasjon i NOBB registreres i følgende datafelter:

  • Modultekst 1

  • Modulbeskrivelse

  • Varetekst 1 og 2

  • Varebeskrivelse

  • Varetekst digitale kanaler

  • Produktfordeler

Generelle regler for tekster i NOBB

  • Tekstinformasjon skal være på norsk språk

  • Tekstinformasjon skal være lett forståelig og kortfattet

  • Tekstinformasjon må inneholde gyldige tegn