Skip to main content
Skip table of contents

1.8.7 Dimensjon/Størrelse

Dimensjon/størrelse feltet skal brukes i sammenheng med Varetekst – digitale kanaler.

Feltet benyttes til å angi varens fysiske mål eller størrelse der det er hensiktsmessig (f.eks. klær, dusjkabinett, trevirke), men er ikke obligatorisk.

Kanal NOBB Total:

Dimensjon/størrelse feltet erstatter ikke informasjonen i Varetekst 1

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.