Skip to main content
Skip table of contents

1.8.4 "Varetekst 1" og "Varetekst 2 - tilleggsopplysninger"

Varetekst 1 og Varetekst 2 - tilleggsopplysninger skal brukes til å navngi varen, og benyttes i svært mange sammenhenger. Eksempler på bruk er på faktura, hylleforkanter i butikk, nettbutikker, bestilling og salg, merking m.m.

Varetekst 1 skal unikt beskrive og identifisere varen, slik at den enkelt kan forstås av leverandørens kunder. Varetekst 2- tilleggsopplysninger brukes til ytterligere beskrivelse av varen.

Det anbefales at varetekster bygges opp etter NOBBs tekstmaler.

Se NOBB eksempelhefte her

  • Varetekst 1 og Varetekst 2 - tilleggsopplysninger skal være på norsk.

  • Lagres automatisk med store bokstaver

  • Maksimalt antatt tegn for varetekst 1 er 35 tegn.

  • Varetekst skal begynne med et substantiv, f.eks. JAKKE, DØR, TAKPLATE, slik at den er søkbar

  • Varetekst 1 må være unik blant leverandørens varer

  • Varetekst 1 må inneholde all nødvendig informasjon slik at den er forståelig

  • Unngå bruk av unødig komma mellom ord

  • Dersom antall i en forbrukerpakning skal beskrives i varetekst 1 eller 2, kan dette skrives med A+antall, f.eks. «TERRASSESKRUER A250»

  • Varetekst 1 skal ikke begynne med tall eller spesialtegn.

  • Når forkortelser blir brukt, er det viktig at forkortes på samme måte fra vareeier (se kapittel med anbefalte forkortelser)

 

Det er tillatt å starte med merkenavn først i varetekst1, dette forutsetter at vareteksten er beskrivende nok til entydig å identifisere varen. Modulen må da ha samme Brand som merkenavnet i varetekst 1. Eksempel på varetekst 1 som starter med merkenavn: «PEPSI MAX 1,5 LITER»

Dersom varen er en spesialvare beskrives dette i varetekst 1 ved å skrive SPESIAL, SPS, KUNDETILPASSET eller tilsvarende.
Eksempel: VINDU TOPPSVING SPS, YTTERDØR HELTRE KUNDETILPASSET, LAMINATGULV EIK SPESIAL osv.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.