Skip to main content
Skip table of contents

1.7 Dokumentasjons regler

Lovpålagte krav

Plan- og bygningsloven stiller krav til hvilken produktdokumentasjon som må foreligge ved salg av varer i det norske markedet. Leverandøren er selv ansvarlig for å sørge for at denne informasjonen er tilgjengelig for sine kunder. I tillegg stiller deler av det norske markedet krav til andre typer dokumentasjon, som f.eks. miljø.

Hvilken type dokumentasjon som er relevant for ett produkt varierer fra varegruppe til varegruppe. Det er leverandørens ansvar å påse at riktig og relevant dokumentasjon er registrert og oppdatert i NOBB.

NOBB har mange ulike dokumentasjonstyper. Disse finner du her. Dokumentasjonen skal være i PDF-format.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.