Priser i NOBB benevnes NOBB-pris (eller NOBB prisindeks), og er leverandørens bruttopris før rabatt til leverandørens kunder f.eks. i handelen.
NOBB-pris skal være ekskl. mva. og koblet til varens prisenhet i NOBB. Valuta angis på leverandørnivå, og arves ned til alle leverandørens priser.

Ved at leverandørene registrerer priser i NOBB, oppnås store besparelser i verdikjeden innen vedlikehold av vareregistre, priskalkuleringer og at prisene oppdateres til korrekt tid.

Regler for priser:

  • Alle Standardvarer, Display og Sammensatt vare må ha pris registrert i NOBB for at varen skal bli godkjent og bli tilgjengelig for salg.

  • Alle varer fra alternative leverandører (prisgivere) må ha pris.

  • Spesialvarer og tjenestevarer kan ha pris, men det er ikke påkrevd