Skip to main content
Skip table of contents

1.5 Indekspris regler for kanal NOBB Total

Priser i NOBB benevnes NOBB-pris (eller NOBB indekspris), og er leverandørens bruttopris før rabatt til leverandørens kunder f.eks. i handelen.
NOBB-pris skal være ekskl. mva. og koblet til varens prisenhet i NOBB. Valuta angis på leverandørnivå, og arves ned til alle leverandørens priser.

Ved at leverandørene registrerer priser i NOBB, oppnås store besparelser i verdikjeden innen vedlikehold av vareregistre, priskalkuleringer og at prisene oppdateres til korrekt tid.

Regler for priser:

  • Alle Standardvarer, Display og Sammensatt vare må ha pris registrert i NOBB for at varen skal bli godkjent og bli tilgjengelig for salg.

  • Alle varer fra alternative leverandører (prisgivere) må ha pris.

  • Spesialvarer og tjenestevarer kan ha pris, men det er ikke påkrevd

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.