Skip to main content
Skip table of contents

1.5.2 Prisendringer i NOBB

Oppdatering av NOBB indekspris ved prisendringer skal skje etter NOBBs kjøreplan. Kjøreplanen har faste datoer med siste frist for registrering.

Siste frist for oppdatering i NOBB er den 20. hver måned. Frem til den 20. er det mulig å registrere ny pris fra tidligst den 1. i påfølgende måned.
Kravet til når (hvor tidlig) nye priser må gjøres tilgjengelige i NOBB er i mange tilfeller regulert i leverandørens avtale med leverandørens kunder. Dette kan f.eks. være et krav om at leverandøren må registrere prisendringer i NOBB senest den 20. pluss en måned i forkant. Dette medfører at leverandøren må registrere nye priser på et tidligere tidspunkt i NOBB, for å oppfylle kundens krav.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.