Skip to main content
Skip table of contents

1.5.1 Prissammenligningsenhet

Leverandører av samme type varer i NOBB benytter ofte ulike prisenhet, og priser er derfor vanskelig å sammenligne.

Det er derfor definert hva som er sammenlignbar enhet for ulike varekategorier. Hvilken enhet som skal være prissammenligningsenhet, er angitt for de ulike varegruppene i NOBB der dette er relevant.

Dette er også vanlig i andre bransjer som f.eks. dagligvare, der man viser pris per kilo eller liter som sammenlignbar pris f.eks. på hylleforkanter i butikk.

Prissammenligningsenhet benyttes også i forbindelse med kalkulasjoner til prosjekter, ved at man får omregningsfaktor for relevante enheter.

Dersom en vare ikke har prisenhet eller noen andre pakninger som er lik prissammenligningsenheten for aktuell varegruppe, skal PSE omregningsfaktor vise relasjonen mellom prisenhet og prissammenligningsenhet.  Denne faktoren registreres i eget datafelt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.