Skip to main content
Skip table of contents

1.5.1 Prissammenligningsenhet

Leverandører av samme type varer i NOBB benytter ofte ulike prisenhet, og priser er derfor vanskelig å sammenligne.

Det er derfor definert hva som er sammenlignbar enhet for ulike varekategorier. Hvilken enhet som skal være prissammenligningsenhet, er angitt for de ulike varegruppene i NOBB der dette er relevant.

Dette er også vanlig i andre bransjer som f.eks. dagligvare, der man viser pris per kilo eller liter som sammenlignbar pris f.eks. på hylleforkanter i butikk.

Dersom en vare ikke har prisenhet eller noen andre pakninger som er lik prissammenligningsenheten for aktuell varegruppe, skal PSE omregningsfaktor vise relasjonen mellom prisenhet og prissammenligningsenhet.  Denne faktoren registreres i eget datafelt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.