Skip to main content
Skip table of contents

1.4.5 Utmelding av pakninger med klasse D-, T-pak og UDEF-pak

Utmelding av pakning gjøres ved å angi dato i feltet «Tilgjengelig til» på pakningen.   

Første pakning (F-pak) kan ikke meldes ut og erstattes av en ny, det er kun D-pak, T-pak og UDEF-pak som kan få en til-dato. 

Pakninger kan meldes ut dersom: 

  • Antall i pakningen endres 

  • Pakningstypen utgår hos leverandøren 

  • En annen pakningstype erstatter en eksisterende pakning 

  • Enheten pakningen består av endres 

Pakning tilgjengelig til dato må minimum settes 4 dager fram i tid. 

Det er tillatt å bruke samme pakningstype på to pakninger når bruk av fra-/til-dato på pakningene ikke overlapper hverandre. Dette medfører at en vare kan ha to pakninger med samme pakningstype og pakningsklasse, der den nye pakningen erstatter pakningen som har fått til-dato. 

I tilfeller der den gamle pakningen erstattes av en ny pakning med samme pakningstype, skal ny pakning opprettes med «pakning gjeldende fra dato» dagen etter gammel pakning utgår. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.