Utmelding av pakning gjøres ved å angi dato i feltet «Pakning til-dato».   

Første pakning (F-pak) kan ikke meldes ut og erstattes av en ny, det er kun underliggende pakninger som kan få en til-dato. 

Pakninger kan meldes ut dersom: 

  • Antall i pakningen endres 

  • Pakningstypen utgår hos leverandøren 

  • En annen pakningstype erstatter en eksisterende pakning 

  • Enheten pakningen består av endres 

Pakning til-dato må minimum settes 4 dager fram i tid. 

Det er tillatt å bruke samme pakningstype på to pakninger når bruk av fra-/til-dato på pakningene ikke overlapper hverandre. Dette medfører at en vare kan ha to pakninger med samme pakningstype og pakningsklasse, der den nye pakningen erstatter pakningen som har fått til-dato. 

I tilfeller der den gamle pakningen erstattes av en ny pakning med samme pakningstype, skal ny pakning opprettes med «pakning gjeldende fra dato» dagen etter gammel pakning utgår.