Skip to main content
Skip table of contents

1.4.4 GTIN på pakninger

Alle bestillbare pakninger i NOBB må ha GTIN-nummer (tidligere EAN-nr). GTIN-nummer kan skaffes via GS1 Norway, dersom produktet ikke allerede har GTIN-nr fra produsenten av varen.

GTIN-nummer finnes i ulike varianter (antall siffer).

  • GTIN 8 Kan benyttes på F-pak

  • GTIN 12 Kan benyttes på F-pak, D-pak og T-pak

  • GTIN 13 Kan benyttes på F-pak, D-pak T-pak og bestillbar enhet

  • GTIN 14 Kan benyttes på D-pak og T-pak (Kan ikke benyttes på F-pak)

For ytterligere informasjon om GTIN-nummer og ulike typer strekkodemerking henvises det til https://gs1.no

GTIN er obligatorisk i NOBB på F-pak for standardvarer, sammensatte varer og tjenestevarer. GTIN er obligatorisk på D-pak for Display.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.