Skip to main content
Skip table of contents

1.2.9 NOBB Regelverk – varen skifter eierskap

Det er mulig å endre hvilken leverandør som eier en vare i NOBB. Dette skjer f.eks. ved sammenslåinger av selskaper eller at en vare bytter leverandør.

Dersom en leverandør ønsker å overta eierskapet på en NOBB-vare fra en annen leverandør, sendes det en forespørsel til eksisterende leverandør. Leverandøren må bekrefte og varen flyttes da til ny leverandør av Byggtjeneste. Tidligere leverandør kan bli alternativ leverandør eller velge å avslutte varen.

Dersom man ikke blir enig om eierskapet, kan produsenten av varene kontaktes og avgjøre hvem som har hovedansvaret og skal være leverandør i NOBB. Kontakten med produsent må gjøres av leverandør eller alternativ leverandør. 

Dersom det på dette grunnlag ikke blir enighet om hvem som skal eie varen i NOBB, er dette en sak som må løses mellom de aktuelle parter. Byggtjeneste sin rolle er formidling av vareinformasjon, og skal ikke ta stilling til hvem som er rettmessig eier av varer i markedet. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.