Skip to main content
Skip table of contents

1.2.7 NOBB Regelverk – opprinnelsesland og tolltariffnummer

Opprinnelsesland

Opprinnelsesland angir hvor den siste vesentlige bearbeiding av en vare foregår i forbindelse med produksjon. Siste vesentlige bearbeiding betyr en bearbeidingsprosess som handler om mer enn å pakke om varer, sammenstille varer til sett, lagre varen eller emballere den. Mer informasjon finner du på Tolletaten.

Opprinnelsesland velges fra predefinert liste i henhold til ISO Standard 3166-1.

Tolltariffnummer

Tolltariffnummeret angir hvilke importavgifter som skal innkreves for de enkelte varene.

Tolltariffen er et oppslagsverk med varenummer og beskrivelse av varer. Den er basert på den internasjonale "the Harmonized System Nomenclature", som vi for enkelthets skyld kaller HS-nomenklaturen, og som brukes av de fleste land i verden. Mer informasjon finner du på Tolletaten.

Les mer om tolltariff struktur: https://data.toll.no/dataset/tolltariffstruktur?language=no

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.