Skip to main content
Skip table of contents

1.2.7 NOBB Regelverk – opprinnelsesland

Opprinnelsesland angir hvor den siste vesentlige bearbeiding av en vare foregår i forbindelse med produksjon. Siste vesentlige bearbeiding betyr en bearbeidingsprosess som handler om mer enn å pakke om varer, sammenstille varer til sett, lagre varen eller emballere den. Mer informasjon finner du på Tolletaten.

Opprinnelsesland velges fra predefinert liste i henhold til ISO Standard 3166-1.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.