Lanseringsdato er en informasjon fra leverandøren om når en ny vare er klar for salg og kan leveres. Lanseringsdatoen kan settes lik dagens dato eller frem i tid.