Skip to main content
Skip table of contents

1.2.6 NOBB Regelverk – lanseringsdato

Lanseringsdato er en informasjon fra leverandøren om når en ny vare er klar for salg og kan leveres. Lanseringsdatoen kan settes lik dagens dato eller frem i tid.

Dette feltet er kun til informasjon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.