Skip to main content
Skip table of contents

1.2.5 Utgåtte varer

Varer som ikke lenger er i salg fra leverandør meldes ut av NOBB ved hjelp av «utgår dato». Dette medfører at varene settes inaktive hos leverandøren. Utgåtte varer slettes ikke i NOBB og kan senere settes aktive igjen.

Regler for utmelding av varer:

  • En vare skal utgå fra NOBB når den tas ut av produksjon eller når leverandøren slutter å selge varen.

  • Utgår dato må settes minimum fire dager frem i tid.

  • Alternative leverandører må definere utgår dato, på samme måte som leverandøren, når varen ikke lenger skal selges av den alternative leverandøren.

Dersom en vare skal utgå og erstattes av en ny vare, skal feltet Erstatter NOBB-nummer fylles ut på den nye varen.

Dersom en leverandør går konkurs eller sier opp sitt abonnement i NOBB, meldes alle leverandørens varer ut av NOBB ved bruk av utgår dato. Dersom en annen leverandør overtar rettighetene til salg av varene, kan Byggtjeneste flytte varene til ny leverandør.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.