Skip to main content
Skip table of contents

1.2.5 Utgåtte varer

Varer som ikke lenger er i salg fra leverandøren meldes ut av NOBB ved hjelp av «Sett utgår-dato».

Utgåtte varer slettes ikke i NOBB og kan senere aktiveres igjen.

Regler for utmelding av varer:

  • En vare skal utgå fra NOBB når leverandøren slutter å selge varen.

  • Utgår dato må settes minimum fire dager frem i tid.

  • Alternative leverandører må også definere utgår dato på samme måte som leverandøren.

Dersom en vare skal utgå og erstattes av en ny vare, skal feltet Erstatter NOBB-nummer fylles ut på den nye varen.

Dersom en leverandør går konkurs eller sier opp sitt abonnement i NOBB, meldes alle leverandørens varer ut av NOBB ved bruk av utgår dato. Dersom en annen leverandør overtar rettighetene til salg av varene, kan Byggtjeneste flytte varene til ny leverandør.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.