Skip to main content
Skip table of contents

1.2.4 Regler for endring av varer og GTIN-nummer i NOBB

I utgangspunktet er gjeldende regel at dersom en pakning endrer innhold (som nettovekt eller består av antall), skal pakningen tildeles et nytt GTIN-nr.

Tabellen nedenfor viser eksempler på endringer som medfører eller ikke medfører at GTIN-nr. skal endres.

Når skal det tildeles nytt GTIN-nr.

Nytt GTIN-nr.

Ikke nytt GTIN-nr.

Antall F-pak endres i D- eller T-pak

Opprett ny pakning, den gamle får utgår dato

X

Antall D-pak endres i T-pak

Opprett ny pakning, den gamle får utgår dato

X

Varens artikkelnummer/internt varenummer endres

X

Endring av varens prisenhet (må opprettes på nytt i NOBB)

X

Endring av pakningens mål og vekt
Er tillatt endring innenfor +/-20 %

X

Utseende eller farge på salgsenheten endres

X

Varen får en ny F-pakning

X

Dersom en pakning endrer mål eller vekt mer enn pluss/minus 20%, skal det opprettes ny pakning med nytt GTIN-nr. Dette gjelder ikke ved feilretting/korrigering av informasjon på pakning.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.