Skip to main content
Skip table of contents

Varetekster i NOBB

Varetekst 1 er et må-felt for de leverandørene som leverer varer i “NOBB Total” segmentet.

Varetekst digitale kanaler er et må-felt for de som leverer varer i “NOBB VAVVS” segmentet.

Begge tekstene må registreres hvis leverandører leverer varer til begge segmentene.

NOBB Regelverk – om tekster og beskrivelser   

Datafelt

Beskrivelse

Antall tegn

Krav

“Bør-regel”

Varetekst 1

Egen varetekst beregnet bl.a. for dine kunders ERP-systemer, hylleforkanter i butikk, faktura til alle kjøpere av produktet

  • Skal være på norsk

  • Må være unik for den enkelte leverandørs varer

  • Må inneholde all nødvendig informasjon slik at den er forståelig for kundene

35

Ja for NOBB Total

Nei for NOBB VA/VVS

Ja for begge kanaler

Varetekst – digitale kanaler

Egen varetekst beregnet for VAVVS grossistenes systemer samt varetekst til nettbutikker for alle som bruker NOBB

  • Skal være på norsk

  • Må være unik for den enkelte leverandørs varer

  • Må inneholde all nødvendig informasjon slik at den er forståelig for kundene

  • Vises sammen med Dimensjon/Størrelse på http://NOBB.no

60 (Varetekst – digitale kanaler + Dimensjon/Størrelse)

Ja for NOBB VA/VVS

Nei for NOBB total

Ja for begge kanaler

Dimensjon/Størrelse

  • Tilleggsinformasjon til varetekst digitale kanaler hvor det er mulig å registrere dimensjon og/eller størrelse.

  • Skal ikke benyttes hvis Dimensjon/Størrelse er registrert i tekstfeltet Varetekst digitale kanaler

 

60 (Varetekst – digitale kanaler + Dimensjon/Størrelse)

Nei

 

Varetekst 2 - tilleggsopplysninger

Tilleggsinformasjon til både varetekst 1 og varetekst digitale kanaler hvor det kan legges inn mer informasjon om varen

35

Nei

 

Modulbeskrivelse

 

En “prosatekst” som skal gjenspeile alle varene som ligger i modulen. Bør inneholde en informativ og gjerne salgsfremmende tekst som beskriver varene i modulen. Denne teksten vises ofte i handelens nettbutikker, og er derfor viktig informasjon til sluttkunde.

800

 

Nei

Ja (enten modulbeskrivelse eller varebeskrivelse)

Varebeskrivelse

Overskriver feltet Modulbeskrivelse. En “prosatekst” som er informativ og gjerne salgsfremmende tekst som beskriver varene i modulen. Denne teksten vises ofte i handelens nettbutikker, og er derfor viktig informasjon til sluttkunde. Denne kan benyttes når beskrivelsen fra modul ikke samsvarer med det som er registrert på modulnivå.

800

Nei

Ja (enten modulbeskrivelse eller varebeskrivelse

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.