Skip to main content
Skip table of contents

2.3 NOBB Regelverk – om tekster og beskrivelser

Modultekst

Modultekst skal være et kort navn som beskriver varene som tilhører modulen. Modultekst benyttes ofte i forbindelse med statistikker og rabattavtaler, og overføres og benyttes i mange ulike systemer hos brukerne av NOBB. Eksempler på Modultekst vises nedenfor:

  • TERRASSEBORD CU-IMPREGNERT

  • INNERDØRER FORMPRESSET COMPACT

  • SNEKKERHAMMERE SMART-TOOL

  • INTERIØRMALING LADY WONDERWALL

Varetekst

Det finnes ulike typer varetekster i NOBB, som har ulike lengder (plass til antall tegn). Felles for varetekster er at de skal gi en forståelig og unik beskrivelse av hver enkel artikkel, gjerne med størrelse, farge og egenskaper.

Varetekst 1 (systemtekst) og varetekst 2 er det som oftest benyttet i handelens butikkdata-systemer, mens netthandelsløsningene har behov for mer markedsrettet informasjon (Varetekst digitale kanaler).

Varetekster i NOBB brukes til søk etter varer, og presenteres for sluttkunden gjennom f.eks. nettbutikker, tekst på fakturaer, hylleforkanter m.m. og det er derfor svært viktig med god kvalitet.

Varetekst 1 (systemtekst)

Varetekst 1 benyttes i svært mange sammenhenger. Den overføres til mange ulike IT-systemer, og er ofte synlig i handelens nettbutikker, på fakturaer og hylleforkanter. Derfor må denne teksten være forståelig og bør legges inn etter NOBBs tekstmal. Det er viktig at alle leverandører benytter samme måte å beskrive varene på. Varetekst 1 anbefales å starte med hvilken type vare/produkt det er, f.eks. HAMMER, SPIKER, TERRASSESKRUE osv. Det er mulig å legge sterke merkenavn først i varetekst 1, dette forutsetter at vareteksten er beskrivende nok til entydig å identifisere varen. Vareteksten skal være norsk og må være unik for den enkelte vare hos leverandøren.

Varetekst 2

Varetekst 2 benyttes til videre informasjon om varen, eventuelt til beskrivelse av forkortelser som er benyttet i varetekst 1. For eksempel kan man angi antall skruer (eller annet) i en blisterpakning eller eske når dette er minste salgsenhet. Varetekst 2 kan være blank dersom man ikke har behov for ytterligere beskrivelse enn det som står i varetekst 2.

Varetekst Digitale kanaler

Varetekst digitale kanaler (Lang varetekst) er ment for handelens nettløsninger/nettbutikker til forbruker og proffsalg. Varetekst digitale kanaler har maks. lengde 100 tegn, og benyttes for angivelse av varenavn/produktnavn (varetekst) på norsk.

Det er viktig at teksten er lett å forstå, og at den er unik for den enkelte artikkel fra leverandøren. Forkortelser bør i størst mulig grad unngås.

Modulbeskrivelse

Modulbeskrivelse skal inneholde en informativ og gjerne salgsfremmende tekst som beskriver varene i modulen. Denne teksten vises ofte i handelens nettbutikker, og er derfor viktig informasjon til sluttkunde.

Teksten skal få frem varenes fordeler, egenskaper og bruksområder.

Varebeskrivelse

Varebeskrivelse kan benyttes dersom man ikke kan beskrive alle varer i en modul med en felles Modulbeskrivelse.

Varebeskrivelse skal inneholde en informativ og gjerne salgsfremmende tekst. Teksten vises ofte i handelens nettbutikker, og er derfor viktig informasjon til sluttkunde.

Teksten skal få frem varens fordeler, egenskaper og bruksområder, tilsvarende Modulbeskrivelse.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.