Skip to main content
Skip table of contents

2.3 NOBB Regelverk – om tekster og beskrivelser

Modultekst

Modultekst skal være et kort navn som beskriver varene som tilhører modulen. Modultekst benyttes ofte i forbindelse med statistikker og rabattavtaler, og overføres og benyttes i mange ulike systemer hos brukerne av NOBB. Eksempler på Modultekst vises nedenfor:

  • TERRASSEBORD CU-IMPREGNERT

  • SNEKKERHAMMERE SMART-TOOL

  • INTERIØRMALING LADY WONDERWALL

  • GEBERIT GULVSTÅENDE TOALETT

Varetekst

Det finnes ulike typer varetekster i NOBB, som har ulike lengder (plass til antall tegn). Felles for varetekster er at de skal gi en forståelig og unik beskrivelse av hver enkel artikkel, gjerne med størrelse, farge og egenskaper.

Varetekst 1 (systemtekst) og varetekst 2 - tilleggsopplysninger er det som oftest benyttet i handelens butikkdata-systemer, mens netthandelsløsningene har behov for mer markedsrettet informasjon (Varetekst - digitale kanaler).

Varetekster i NOBB brukes til søk etter varer, og presenteres for sluttkunden gjennom f.eks. nettbutikker, tekst på fakturaer, hylleforkanter m.m. og det er derfor svært viktig med god kvalitet.

Varetekst 1 (systemtekst) – er kun tilgjengelig i kanal NOBB Total

Varetekst 1 benyttes i svært mange sammenhenger. Den overføres til mange ulike IT-systemer, og er ofte synlig i handelens nettbutikker, på fakturaer og hylleforkanter. Derfor må denne teksten være forståelig og bør legges inn etter NOBB tekstmal (se NOBB eksempelhefte). Det er viktig at alle leverandører benytter samme måte å beskrive varene på. Varetekst 1 anbefales å starte med hvilken type vare/produkt det er, f.eks. HAMMER, SPIKER, TERRASSESKRUE osv. Det er mulig å legge merkenavn først i varetekst 1, dette forutsetter at vareteksten er beskrivende nok til entydig å identifisere varen. Vareteksten skal være norsk og må være unik for den enkelte vare hos leverandøren.

Varetekst 1 og Varetekst 2 - tilleggsopplysninger er det som oftest benyttet i handelens butikkdata-systemer, mens netthandelsløsningene har behov for mer markedsrettet informasjon (Varetekst - digitale kanaler).

Varetekst 2 - tilleggsopplysninger i begge kanaler

Varetekst 2 - tilleggsopplysninger benyttes til videre informasjon om varen, eventuelt til beskrivelse av forkortelser som er benyttet i varetekst 1. For eksempel kan man angi antall skruer (eller annet) i en blisterpakning eller eske når dette er minste salgsenhet. Varetekst 2 - tilleggsopplysninger kan være blank dersom man ikke har behov for ytterligere beskrivelse enn det som står i varetekst 1.

Varetekst - digitale kanaler i kanal NOBB Total

Varetekst - digitale kanaler skal inneholde varens navn og skal gir en kort beskrivelse eller presentasjon av varen på norsk. Formålet er å gi brukeren av informasjon en rask oversikt over hva produktet handler om. Vareteksten brukes i ulike sammenhenger, bl.a. i nettbutikker.

Kombinasjon av Dimensjon og Varetekst - digitale kanaler må være unik og har maks. lengde 100 tegn (til sammen).

Det er viktig at teksten er lett å forstå, og at den er unik for den enkelte artikkel fra leverandøren. Forkortelser skal unngås.

Varetekst - digitale kanaler i kanal NOBB VAVVS

Varetekst - digitale kanaler har maks. lengde 60 tegn inkludert feltet Dimensjon/størrelse, og benyttes for angivelse av varenavn/produktnavn (varetekst) på norsk. Varetekst – digitale kanaler og Dimensjon/størrelse må til sammen være unik.

Det er viktig at teksten er lett å forstå, og at den er unik for den enkelte artikkel fra leverandøren. Forkortelser skal unngås.

  • Varetekst – digitale kanaler (uten Dimensjon/størrelse), har maks. lengde 60 tegn og må være unik fra leverandøren.

  • Varetekst – digitale kanaler og Dimensjon/størrelse har maks. lengde 60 tegn og må være unik fra leverandøren.

Dimensjon/Størrelse

Har angis varens fysiske dimensjon med måle-enhet, eventuelt størrelse. Feltet brukes sammen med Varetekst - digitale kanaler.  Dimensjon/størrelse og Varetekst - digitale kanaler kan maksimalt være 60 tegn.

Modulbeskrivelse

Modulbeskrivelse skal inneholde en informativ og gjerne salgsfremmende tekst som beskriver varene i modulen. Denne teksten vises ofte i handelens nettbutikker, og er derfor viktig informasjon til sluttkunde.

Modulbeskrivelse vises på alle varene som er koblet til modulen.

Teksten skal få frem varenes fordeler, egenskaper og bruksområder.

Varebeskrivelse

Varebeskrivelse kan benyttes dersom man ikke kan beskrive alle varer i en modul med en felles Modulbeskrivelse.

Varebeskrivelse skal inneholde en informativ og gjerne salgsfremmende tekst. Teksten vises ofte i handelens nettbutikker, og er derfor viktig informasjon til sluttkunde.

Teksten skal få frem varens fordeler, egenskaper og bruksområder, teksten overskriver hvis det ligget tekst på Modulbeskrivelse.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.