1. Det grønne plusstegnet indikerer at varen er nyopprettet.

  2. Nyopprettet vare kan publiseres (sendes til godkjenning) eller slettes.

  3. Ved å trykke på Varedetaljer kan man se og endre informasjon på varen.

Godkjenningsstatus vises her:

Feltet Erstatter NOBB-nummer: hvis varen erstatter en eksisterende vare, skal den gamle NOBB-nummer registreres her.