Skip to main content
Skip table of contents

Varedetaljer

 1. Det grønne plusstegnet indikerer at varen er nyopprettet.

 2. Nyopprettet vare kan publiseres (sendes til godkjenning) eller slettes.

 3. Ved å trykke på Varedetaljer kan man se og endre informasjon på varen.

image-20240316-094703.png

I NOBB Leverandør er det 3 ulike abonnementsstyper som angir hvilken type varetekst som skal registreres, velg ut fra ditt abonnement:

Varedetaljer:

 • Varetype

 • varetekst 1

 • Varetekst 2 - tilleggsinformasjon

 • Varetekst - digitale kanaler

 • Leverandørens varenummer

 • Produsentens varenummer

 • Prisenhet

 • Opprinnelsesland

 • NOBB modulnummer

 • Erstatter NOBB-nummer: hvis varen erstatter en eksisterende vare, skal den gamle NOBB-nummer registreres her.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.