Skip to main content
Skip table of contents

Alternativ leverandør (prisgiver)

Hvis en vare er registrert i NOBB med GTIN-nummeret som produsenten har tildelt varen og en annen leverandør prøver å gjøre det samme, vil varen bli avvist av den som prøver å registrere varen på nytt. Dette er en validering som blir gjort automatisk i NOBB, fordi samme GTIN-nummer ikke kan eksistere på flere NOBB-nr (noe som ville skapt store utfordringer for handelen). Dersom en leverandør selger en annen produsents varer (som allerede er registrert i NOBB) og ønsker å registrere disse i NOBB, må de bli alternativ leverandør på den aktuelle varen.

Dette gjør at flere leverandører kan levere samme produkt til markedet, noe som ofte er tilfelle.

For å få tilgang til å bli alternativ leverandør, må man kontakte Byggtjeneste og be om tillatelse til å bli alternativ leverandør. Byggtjeneste kontakter eksisterende leverandør for å gi melding om dette. Dersom det er OK for eksisterende leverandør, gjøres det en kobling i NOBB som gir denne tilgangen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.