Skip to main content
Skip table of contents

Last opp varer (Alternativ leverandør, NOBB Total)

Ønsker man å bruke Excel for å opprette nye alternativ leverandørvarer, gjøres dette ved først å eksportere de varene man ønsker å bli alternativ leverandør på, fra Tilgjengelige.

Finn varene du ønsker å være alternativ leverandør for, marker varene og trykk på knappen Eksport:

Den eksportere filen inneholder to ark og felter i begge arkene må fylles ut.

Ark Vareinformasjon: Legg til Leverandørens varenummer og Pris

Ark Pakninger: Legg til Bestillbar og Lagerført (Ja eller Nei) på alle pakninger

OBS! Alternativ leverandør kan ikke opprette egne pakninger, alternativ leverandør velger kun bestillbar/lagerført på eksistrende pakninger.
Alternativ leverandør kan selv kontakte dagens vareeier via http://nobb.no hvis de ser behov for flere pakninger.

Lagre filen.

Trykk på knappen Last opp varer, velg fil fra din PC og trykk Last opp

Ved vellykket import får du beskjed:

Ved feil i filen vil det komme en feilmelding som beskriver feilen. Filen med de nye varene blir ikke lastet opp hvis det finnes feil i den. Dvs. man må korrigiere i import-filen og laste opp filen på nytt.

Varene finnes nå under Klar til publisering.

Husk å publisere de alternative leverandørvarene, se her for mer informasjon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.