Ønsker man å bruke Excel for å opprette nye alternativ leverandørvarer, gjøres dette ved først å eksportere de varene man ønsker å bli alternativ leverandør på, fra Tilgjengelige.

Finn varene du ønsker å være alternativ leverandør for, marker varene og trykk på knappen Eksport:

Den eksportere filen inneholder to ark og felter i begge arkene må fylles ut.

Ark Vareinformasjon: Legg til Leverandørens varenummer og Pris

Ark Pakninger: Legg til Bestillbar og Lagerført (Ja eller Nei) på alle pakninger

Lagre filen.

Trykk på knappen Last opp varer, velg fil fra din PC og trykk Last opp

Ved vellykket import får du beskjed:

Ved feil i filen vil det komme en feilmelding som beskriver feilen. Filen med de nye varene blir ikke lastet opp hvis det finnes feil i den. Dvs. man må korrigiere i import-filen og laste opp filen på nytt.

Varene finnes nå under Klar til publisering.

Husk å publisere de alternative leverandørvarene, se her for mer informasjon.