Skip to main content
Skip table of contents

Klar til publisering (Alternativ leverandørvarer)

Her vises alle varer dere er alternativ leverandør på med status Ny eller Aktiv som er klar til publisering.

Status Ny betyr at varen er nyopprettet av alternativ leverandør.

Status Aktiv betyr at varen er korrigiert. Følgene felter kan endres:

  • Leverandørens varenummer (ditt firma sitt varenummer)

  • Bestillbar og lagerført (ja eller nei), må velges på alle pakninger

  • Produkt bilde: alternativ leverandør kan legg til eget produktbilde

For å publisere (godkjenne) alternativ leverandørvarer, marker varene og trykk på knappen Publiser. Varene blir automatisk publisert (godkjent).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.