Skip to main content
Skip table of contents

Last opp dokumenter

Du kan kun laste opp en dokumenttype om gangen. For eksempel kan du laste opp flere FDV dokumenter samtidig.

Det er en begrensning på 50 dokumenter. Dvs man må velge 50 og 50 dokumenter og laste opp disse. Merk at nye dokumenter ikke kan være mer enn 64 MB.

Her laster du opp dokumenter:

image-20240216-080725.png

Last opp dokument ved å velge fil eller dra og slippe dokumentet. Velg så dokumenttype og trykk Last opp.

Du får beskjed når dokumentet er lastet opp:

Når dokumentene er lastet opp, trykk på knappen Gå til dokumentliste og legg varer til dokumenter.

Du kan også koble dokumenter til varer via Excel: https://support.byggtjeneste.no/nnl/koble-dokumenter-til-varer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.