Skip to main content
Skip table of contents

Legg varer til dokument / fil

Gå til menyen Dokumenter og varer. Finn og åpne det aktuelle dokumentet / fil.

Velg Relaterte varer, og trykk på knappen Legg til varer.

Her kan du bruke Enkelt søk eller Avansert søk.

Enkelt søk: Her kan du søke på varetekst, varenummer, NOBB-nummer, GTIN. Du kan også lime inn en liste med NOBB-nummer for å finne aktuelle varer.

Avansert søk: Her kan du kombinere søk på flere datafelter i samme operasjon.

Eksempel 1: Legge til dokument på alle aktive standardvarer i en modul.

Søk etter NOBB modulnummer og marker varene som skal kobles til dokument og trykk på knappen Lagre.

Eksempel 2: Legge til et FDV dokument på alle aktive standardvarer i en modul som mangler dokumentet FDV .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.