Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan legge til varebeskrivelse via Excel

Beskrivelsesfeltet finnes på modul og vare. Legges teksten på modul, kobles den til alle varene i modulen. Ligger det tekst begge plasser, er det varebeskrivelsen som vises på brukersiden.

Det er mulig å importere beskrivelsestekst til begge feltene, her beskriver vi import av varebeskrivelse.

Marker de aktuelle varene og trykk på knappen Eksport.

Velg attributtgruppe Varedata, og marker Markedsinformasjon.

Eksporter varer.

Legg in Varebeskrivelse i kolonne E (Varebeskrivelse)

Lagre fil på din PC.

Importer den lagrede Excel-filen til NOBB Leverandør ved å velge filen eller bruke dra og slipp funksjonen.

NB! Endre valget hva vil du gjøre til Oppdater eksisterende varer fra Excel

Når filen ble importert vises det:

Husk å sende varer til publisering (godkjenning).

Se her: Hva må gjøres etter opplastning fra Excel (import)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.