NOBB indekspris er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes.

Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser kan skje hver dag, men leverandøren må forholde seg til NOBBs kjøreplan når det gjelder valg av fra dato (når den nye prisen skal gjelde fra).