Skip to main content
Skip table of contents

Hva er NOBB indekspris

NOBB indekspris er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes.

Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser kan skje hver dag, men leverandøren må forholde seg til NOBBs kjøreplan når det gjelder valg av fra dato (når den nye prisen skal gjelde fra).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.