Skip to main content
Skip table of contents

Hva er ETIM

ETIM (European Technical Information Model) er en klassifikasjonsstandard for teknisk produktinformasjon.

ETIM gir en strukturert måte å beskrive tekniske produkter på, og brukes for å kategorisere og klassifisere produkter basert på deres tekniske egenskaper og funksjoner. ETIM inneholder blant annet informasjon om produktets dimensjoner, materialer, egenskaper og tekniske spesifikasjoner.

Se NOBB Regelverk: 1.3 Forvaltning av ETIM-klassifikasjoner for egenskaper

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.