Skip to main content
Skip table of contents

1.3 Forvaltning av ETIM-klassifikasjoner for egenskaper

Generelt 

Byggtjeneste er sektoransvarlig for fagområdet Bygg i ETIM Norge, der ETIM Norge er et samarbeid med de tre store fagområdene innenfor byggebransjen: Elektro, VA/VVS og Bygg. Dette samarbeidet omfatter standardisering gjennom varedatabasene EFO (elektro), NOBB – VAVVS (VA/VVS) og NOBB (bygg).  Som sektoransvarlig for fagområdet Bygg forvalter og utvikler Byggtjeneste egenskapssettene (ETIM-klassene) som er for byggevarer.   

Alle produsenter kan og oppfordres til å bidra med innspill til nye egenskaper på eksisterende ETIM-klassene eller opprettelse av nye ETIM-klasser.   

Forvaltningsprosess  

Innspill meldes skriftlig inn til Norsk Byggtjeneste AS.   

  1. Verifisering av innspill at det ikke er produsentspesifikt

  2. Sende innspill ut på første høringsrunde til relevante produsenter (ekspertgruppe)

  3. Strukturere opp tilbakemeldinger

  4. Sende oppdatert forslag ut på andre høringsrunde

  5. Siste avklaringer og godkjenning fra ekspertgruppen

  6. Søke om oppdatering av eksisterende ETIM-klasse eller opprettelse av ny ETIM-klasse

  7. Varsle nordiske samarbeidspartnere om oppdateringen

  8. Godkjent søknad og deretter minimum 60 dagers «behandlingstid» for å gi andre land mulighet til å komme med innspill eller innsigelser

  9. Godkjenning i ETIM

  10. Publisering i NOBB Leverandør (fire ganger pr år)

Krav til ETIM-klasse på modul 

Dersom det er koblet en ETIM-klasse til varegruppen du oppretter en modul i, må ETIM-klassen være der for at modulen skal være godkjent. Det er ikke mulig å velge en ETIM-klasse som ikke er koblet til varegruppen. Alle varer opprettet i en modul fra en varegruppe som har ETIM koblet, får automatisk egenskapssettet for den aktuelle ETIM-klassen. Å fylle ut verdier/legge innhold på de tekniske egenskapene er valgfritt.   

Modulen bestemmer hvilket egenskapssett varen får  

Siden egenskapssettet blir satt på modulen, vil alle varer i en modul få samme egenskapssett. Det betyr i praksis at man ikke kan ha ulike varer med ulike egenskaper i samme modul.   

Det er ikke egenskapssett på varene mine, hvordan kan jeg få det?

Dersom modulen ikke har en kobling til ETIM-klasse, har varene i modulen heller ikke tekniske egenskaper. Vi oppfordrer alle produsenter til aktivt å melde inn til Byggtjeneste varegrupper som bør få koblet ETIM-klasse slik at det blir tilgjengelig tekniske egenskaper på varene. Søk etter relevant ETIM-klasse, bytt til norsk oppe i høyre hjørne ved behov.  

Ny modul – Hvordan velge riktig ETIM-klasse? 

For noen varegrupper vil det være mer enn en ETIM-klasse som er relevant. Slett de ETIM-klassene som ikke er relevante. Er du usikker på hva de ulike ETIM-klassene inneholder av tekniske egenskaper kan du lese mer om dette ved å søke opp ETIM-klassene,  bytt til norsk oppe i høyre hjørne ved behov.  

NOBB varegruppestruktur og ETIM 

Byggtjeneste har koblet ETIM-klassene til de ulike NOBB varegrupper. 

Se en oversikt over varegrupper i NOBB og ETIM-koder (Excel).

Mer informasjon om ETIM 

Les en kort innføring om ETIM.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.