Skip to main content
Skip table of contents

1.3 Forvaltning av ETIM-klassifikasjoner for egenskaper

Byggtjeneste er sektoransvarlig for fagområdet Bygg i ETIM Norge, der ETIM Norge er et samarbeid med de tre store fagområdene innenfor byggebransjen: Elektro, VA/VVS og Bygg. Dette samarbeidet omfatter standardisering gjennom varedatabasene EFO (elektro), NOBB – VAVVS (VA/VVS) og NOBB (bygg).  Som sektoransvarlig for fagområdet Bygg forvalter og utvikler Byggtjeneste egenskapssettene (ETIM-klassene) som er for byggevarer.   

Alle produsenter kan og oppfordres til å bidra med innspill til nye egenskaper på eksisterende ETIM-klassene eller opprettelse av nye ETIM-klasser.   

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.