Skip to main content
Skip table of contents

Fjern varer fra dokument

Hvis du ønsker å slette et dokument, må alle relaterte varer slettes først fra dokumentet:

Gå til menyen Dokumenter. Finn og åpne det aktuelle dokumentet.

Velg Relaterte varer, marker de varene du ønsker å fjerne fra dokumentet og trykk på Slett-knappen.

Send varer til publisering, se her.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.