Skip to main content
Skip table of contents

Eksporter priser

Hvis du har abonnement NOBB Total vil Priser vises i menyen på venstre-siden.

Priser eksporteres fra menyen Priser (filen kan ikke benyttes til import av priser, se mer hvordan laste opp priser: https://support.byggtjeneste.no/nnl/last-opp-priser-prisimport).

Trykk på knappen Publiserte priser.

Alternative varer blir automatisk med i eksporten. Ønsker du ikke dette, ta bort valget Inkluder alternative varer.

Marker alle varene og trykk Eksport.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.