Boksen Bilder og dokumenter viser antall firmasertifikater som er utgått.

Ved å trykke på Bilder og dokumenter vises det oversikt over status på bilder og dokumenter.

Ved å trykke på antallet får du oversikt over statusen på de ulike bildene og dokumentene.

Se mer om Firmasertifikater her.