Skip to main content
Skip table of contents

Type Betingelser

Følgende typer betingelser er mulig å registrere.

  • Kvantum

  • Levering

  • Soner

  • Forpakning

 Kvantum: Dette er betingelser som avhenger av mengden i bestillingen (ordren). Det kan her velges mellom betingelsestypene:

a.      Antall

b.     Vekt

c.      Volum

d.     Ordreverdi

Klikk på «Legg til» for å legge til kvantumsbetingelse. Nedenfor har vi satt at betingelsen avhenger av vekt.

 

Du kan legge til flere enn en betingelse dersom betingelsen f.eks. er gjeldende fra 500 – 1000 kg.

Bruk av «Og/eller» bestemmer om begge betingelser må oppfylles eller kun en av betingelsene må være oppfylt for at betingelsen skal være gjeldende.

 Tilsvarende kvantumsbetingelser kan opprettes for Volum, Ordreverdi og Antall. Dette velges ved å klikke på nedtrekksmenyen for Betingelsestype. 

Betingelsestype «Antall» kan kun angis som Gjeldende for «Den enkelte vare». Betingelsestype Ordreverdi kan kun angis som Gjeldende for «Total ordre».

Levering: Dette er betingelser som avhenger av type levering. Det kan her velges mellom:

a.      Byggeplass

b.     Lager

c.      Forsyningslager

Sett hake på den eller de typene levering rabattbetingelsen gjelder for.

Soner: Dette er betingelser der rabatt er varierende på ulike steder i landet. Soner kan kun velges dersom du har opprettet et soneregister, se neste kapittel “Soneregister”. Velg en eller flere soner som betingelsen gjelder for.

Forpakning: Dette er rabatt som kun gjelder visse typer forpakninger. Du kan her velge mellom

a.      F-pak (forbrukerpakning)

b.     D-pak (distribusjonspakning)

c.      T-pak (transportforpakning)

Merk av pakningstypene som er gjeldende for rabattbetingelsen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.