NOBB Kontrakt er en programvare for håndtering av rabattavtaler mellom leverandører og handel.
I NOBB Kontrakt registrerer og vedlikeholder leverandørene rabattavtaler og sender disse til sine kunder i handelen.
Rabatter og betingelser knyttes til gruppestrukturen og varene i NOBB, og sørger for korrekt kalkulasjon av priser i handelen.