Skip to main content
Skip table of contents

Om NOBB Kontrakt

NOBB Kontrakt er en programvare for håndtering av rabattavtaler mellom leverandører og handel.
I NOBB Kontrakt registrerer og vedlikeholder leverandørene rabattavtaler og sender disse til sine kunder i handelen.
Rabatter og betingelser knyttes til gruppestrukturen og varene i NOBB, og sørger for korrekt kalkulasjon av priser i handelen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.