Skip to main content
Skip table of contents

Knytning mellom NOBB Kontrakt og NOBB

Varene i NOBB er strukturert gjennom NOBB varegruppestruktur. Denne strukturen danner basis for registrering av rabattbetingelser i NOBB Kontrakt.

Det vil si at man som leverandør kan knytte betingelser til alle nivåer; Leverandør Overgruppe Hovedgruppe Varegruppe Modul og Vare.

NOBB indekspris på den enkelte vare er utgangspunkt for kalkulasjon av innkjøpspriser, som beregnes ut fra de rabatter/betingelser som blir registrert i NOBB Kontrakt.

Før man som leverandør kan begynne å bruke NOBB Kontrakt må varene være registrert med NOBB indekspris og godkjent i NOBB.

Figuren ovenfor viser hvordan varer struktureres i NOBB for en leverandør .

I NOBB Kontrakt knyttes rabatter til de ulike nivåene i NOBB-strukturen. Dersom du for eksempel legger inn en rabatt på minus 10 % på en Hovedgruppe, vil alle varer i denne hovedgruppen få samme rabatt.

Programmet er laget slik at betingelser som ligger på et lavere nivå i varegruppestrukturen overstyrer betingelser på høyere nivåer.
Man kan altså registrere «unntakene» helt ned til varenivå, og legge de generelle betingelsene høyere opp i strukturen.

Man vil spare mye arbeid i alle ledd ved å bygge opp avtalene sine på enklest mulig måte. En avtale der betingelsene varierer fra vare til vare vil ta lengre tid å registrere, og brukerne vil oppleve at avtalen er komplisert å jobbe med.

Et tips er å tilstrebe at varer innenfor samme modul har lik rabatt, og gjerne også på et høyere nivå. Det er også en fordel om de som forhandler avtaler med handelen er kjent med NOBB-strukturen, og viser til denne ved avtaleforhandlinger.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.