Skip to main content
Skip table of contents

Hvorfor fylle ut informasjon under Betingelser

Hensikten med å fylle ut informasjon under Betingelser er at handelen skal kunne beregne riktige innkjøpspriser, basert på at riktig betingelse automatisk blir valgt ved priskalkulasjon (basert på innholdet i en ordre). Dette gjøres gjennom en API-tjeneste for NOBB Kontrakt som handelen kan abonnere på.

 

Tidligere har informasjonen på rabattbetingelse kun bestått av tekstinformasjon, og brukeren i handelen har manuelt måtte sette aktivt den betingelsen som gjelder «normalt» kjøpsmønster.

 

Eksempel på en slik avtale kan være ulike rabatter i forskjellige deler av landet (soner):

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Et annet eksempel kan være kvantumsrelaterte rabatter, avhengig av f.eks. antall, vekt eller volum:

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.