Skip to main content
Skip table of contents

Generelle retningslinjer for NOBB Kontrakt

  • Ved opprettelse av en avtale må man definere én avtalemottager. Dette sikrer at avtalen kommer frem til riktig mottaker ved sending. Dersom du registrerer en avtale til eget bruk setter du din egen bedrift som mottaker

  • Ved endringer i avtalen, skal det ikke opprettes ny avtale. Endringer må gjøres i den opprinnelige avtalen. Dette sikrer at mottaker kan sammenligne den reviderte avtalen mot den eksisterende.

  • Informasjon om betalingsbetingelser, årsbonuser etc. skal ikke med registreres i NOBB Kontrakt.

  • Det er ikke lagt inn sperrer eller hinder for å beskytte bruker fra å gjøre ”ulogiske” eller direkte feil registreringer i NOBB Kontrakt.

  • Byggtjeneste kvalitetssikrer ikke innholdet i avtaler, slik som det gjøres med vareinformasjon

  • Dersom en forhandler har særavtale med en leverandør utenom kjedeavtalen, bør forhandleren registrere disse betingelsene og elementene selv i avtalen som kommer fra kjedekontoret (legg inn rabattbetingelser og rabattelementer).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.