Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan komme i gang

Logg på NOBB.no og installer NOBB Kontrakt ved å klikke på menyen Start.

Pålogging gjøres med samme brukernavn og passord som NOBB.no, men det krever at avtale om bruk av NOBB Kontrakt er inngått med Norsk Byggtjeneste.

Dersom du skal benytte NOBB Kontrakt via Citrix/terminalserver ber vi om at du kontakter support@nobb.no for eget oppsett.

NOBB Kontrakt kan ikke kjøres på Mac.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.