Etter pålogging i NOBB Kontrakt kommer man inn i dette skjermbildet. På venstre side vises to faner «Aktive» og «Sendt».

Fanen Aktive viser alle registrerte avtaler, mens fanen «Sendte» er en logg som viser når ulike avtaler er sendt til mottaker (handelen).

For å opprette en ny avtale trykker man på knappen «Ny avtale». Se beskrivelse av dette i senere kapittel.