Skip to main content
Skip table of contents

Åpningsbilde

Etter pålogging i NOBB Kontrakt kommer man inn i dette skjermbildet. På venstre side vises to faner «Aktive» og «Sendt».

Fanen Aktive viser alle registrerte avtaler, mens fanen «Sendte» er en logg som viser når ulike avtaler er sendt til mottaker (handelen).

For å opprette en ny avtale trykker man på knappen «Ny avtale». Se beskrivelse av dette i senere kapittel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.