Skip to main content
Skip table of contents

Sammenligne innkommende avtale mot aktiv avtale

For å sammenligne en innkommende avtale med aktiv avtale markerer du avtalen, og trykker på knappen Sammenlign. Det vil da fremkomme et skjermbilde som viser rabatter som er slettet, lagt til eller endret. Eksempel på dette vises nedenfor. Her er det lagt til en ny rabatt (markert med grønt), en rabatt er endret (markert med oransje) og en rabatt eler slettet (markert med rødt).

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Dersom avtaletekst eller vedlegg er endret vil du få et varsel (1) – HVA som er endret finner du i «Avtalehodet»

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.