Skip to main content
Skip table of contents

Innkommende avtaler

Fra meny

Avtaler som mottas fra kjedekontor eller direkte fra leverandør lagres under fanen Innkommende.

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

 Dette betyr at nye innkommende avtaler ikke automatisk overskriver dine aktive avtaler, før du har godkjent de.

Under innkommende avtaler finnes følgende funksjoner som ligger på menyraden øverst i bildet:

  • Vis avtale: Viser avtalen med alle rabattbetingelser og elementer

  • Sammenlign: Viser hva som er endret i den innkommende avtalen i forhold til aktiv avtale

  • Sammenlign til PDF: Etter sammeligning av avtaler kan resultatet åpnes og lagres som en PDF

  • Eksporter til Excel: Eksporterer markert avtale til Excel med alle rabattbetingelser og rabattelementer

  • Godkjenn: Her kan du godkjenne avtalen, slik at den blir aktiv.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.