For å godkjenne en innkommende avtale markerer du avtalen, og trykker på knappen Godkjenn. Du får da to valg:

  1. Erstatt alle betingelser: Den nye innkommende avtalen vil erstatte den aktive avtalen i sin helhet

  2. Behold egne betingelser og elementer: Dersom du har registrert egne rabattbetingelser eller rabattelementer i aktiv avtale (som f.eks. Selvkost eller Utsalgselementer) vil disse bli beholdt etter at du har godkjent avtalen. I tillegg vil alle rabattbetingelser og rabattelementer beholde sin status som aktive eller deaktiverte.