Skip to main content
Skip table of contents

Godkjenning av avtaler

For å godkjenne en innkommende avtale markerer du avtalen, og trykker på knappen Godkjenn. Du får da to valg:

  1. Erstatt alle betingelser: Den nye innkommende avtalen vil erstatte den aktive avtalen i sin helhet

  2. Behold egne betingelser og elementer: Dersom du har registrert egne rabattbetingelser eller rabattelementer i aktiv avtale (som f.eks. Selvkost eller Utsalgselementer) vil disse bli beholdt etter at du har godkjent avtalen. I tillegg vil alle rabattbetingelser og rabattelementer beholde sin status som aktive eller deaktiverte.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.