Skip to main content
Skip table of contents

Valg av ByggDokumentasjon

På den første siden gir ByggDok deg mulighet til å bruke et filter for hvordan du ønsker byggdokumentasjonen skal velges.

Filtrets funksjon skal hjelpe deg som håndverker med å velge den mest relevante dokumentasjonen for ditt prosjekt. Vi har valgt å filtrere på FDV-dokumentasjon på varer som ligger i de ulike produktgruppene: Bygningsmessige Produkter, Sanitæranlegg, Varmeanlegg, Elektrisk anlegg, Brannvarsling & slukking, kjøleanlegg og ventilasjonsanlegg.

Vi anbefaler på det sterkeste at du selv tar ansvar for å legge til tilstrekkelig dokumentasjon for nettopp ditt prosjekt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.