Skip to main content
Skip table of contents

Legg til varer

Når du klikker deg inn på Dokumentmapper har du mulighet å legge til varer som ikke har kommet med via butikksystemet, dette kan være fordi du har kjøpt dette direkte fra produsent, ved en spesial bestilling, eller at det ved bestilling ikke er påført riktig prosjektnavn. Velg mellom legg til varer eller Egendefinerte varer.

Velger du Legg til varer er det gjerne varer du har et NOBB nr. på eller varer som ligger i NOBB databasen. Egendefinerte varer kan være varer som du har spesialbestilt eller liknende. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.