Skip to main content
Skip table of contents

Legg til varer

Når du klikker deg inn på Dokumentmapper (1) har du mulighet å legge til varer som ikke har kommet med via butikksystemet, dette kan være fordi du har kjøpt dette direkte fra produsent, ved en spesial bestilling, eller at det ved bestilling ikke er påført riktig prosjektnavn. Du kan legge til varer med NOBBnr eller GTINnr som ligger i NOBB databasen, eller du kan legge til egendefinerte varer som kan være varer som du har spesialbestilt eller liknende. 

image-20240117-195455.png

Legg til varer (2) er varer du har et NOBB nr/GTINnr på som ligger i NOBB databasen.

image-20240206-153859.png

Du kan søke etter NOBBnr eller GTINnr

image-20240206-155401.png

Egendefinerte varer er varer som ikke ligger i NOBB databasen.

Opprette først en mappe (3) hvor du skal legge disse varene. I dette eksempelet har vi kalt mappen “FDV - Egne varer (ikke NOBBnr)”

image-20240206-155928.png
image-20240206-160141.png

I oversikten “Publikasjonstype” - gå inn i den nye mappen “FDV - Egne varer (ikke NOBBbr) og last opp FDV dokument til varen (4).

image-20240206-161150.png

Gå inn på prosjektet og velg “Annen Dokumentasjon” (5) og velg “Legg til mappe” (6)

Velg mappen(e) du har lagt til - i eksempelet “FDV - Egne varer (ikke NOBBbr) (7)

image-20240206-162518.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.