Skip to main content
Skip table of contents

Generer ByggDokumentasjon

Når alle fanene er gått igjennom, kan du generere en ByggDokumentasjon.

Dette gjøres nederst på siden og du har mulighet og sende denne direkte til kunden på e-post eller legge hele dokumentet i Boligmappa.no for kunden. (igjen: dette forutsatt at du har et eget abonnement hos Boligmappa.no

Dokumentasjon er nå fullført.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.