Skip to main content
Skip table of contents

Varer i varegruppe 01 Tjenester

NOBB varegruppestruktur på 01 Tjenester skal kun benyttes i forbindelse med EDI og egne systemer for bruker. Det er ikke mulig for leverandøren å registrere varer eller priser tilknyttet denne varegruppen.  

 De varene som er opprettet i denne varegruppen kan benyttes av alle leverandørene. NOBB-nr registreres i egne systemer og skal følge med når man sender EDI-meldinger. 

 Ønsker man at det skal opprettes en ny vare i denne gruppen må det sendes et forslag til Byggtjeneste. Forslaget blir forelagt NOBB kvalitetsforum for godkjennelse. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.