NOBB varegruppestruktur på 01 Tjenester skal kun benyttes i forbindelse med EDI og egne systemer for bruker. Det er ikke mulig for leverandøren å registrere varer eller priser tilknyttet denne varegruppen.  

 De varene som er opprettet i denne varegruppen kan benyttes av alle leverandørene. NOBB-nr registreres i egne systemer og skal følge med når man sender EDI-meldinger. 

 Ønsker man at det skal opprettes en ny vare i denne gruppen må det sendes et forslag til Byggtjeneste. Forslaget blir forelagt NOBB kvalitetsforum for godkjennelse.