For å få tilgang til å bli alternativ leverandør (prisgiver), må man kontakte Byggtjeneste og be om tillatelse til å bli prisgiver.

Byggtjeneste kontakter eksisterende vareeier for tillatelse til dette. Dersom det er OK for eksisterende vareeier, gjøres det en kobling i NOBB som gir denne tilgangen.