Skip to main content
Skip table of contents

Tilgang til å bli alternativ leverandør

For å få tilgang til å bli alternativ leverandør (prisgiver), må man kontakte Byggtjeneste og be om tillatelse til å bli prisgiver.

Byggtjeneste kontakter eksisterende vareeier for tillatelse til dette. Dersom det er OK for eksisterende vareeier, gjøres det en kobling i NOBB som gir denne tilgangen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.