Skip to main content
Skip table of contents

Plan for lansering av NOBB – VAVVS

Sammenslåingen mellom NOBB og NOBB VAVVS er i full gang. I dette webinaret går vi mer i detalj på hvordan dette vil foregå i praksis frem til lansering 19. mars.

Prosessen med å få VA/VVS over på samme tekniske plattform som bygg har pågått en tid. Byggtjeneste har gjort en grundig prosess for å sikre at overgangen blir så bra som mulig og nå har vi utarbeidet en plan for lanseringen.

På dette webinaret vil vi informere om planen for lansering av den nye løsingen for leverandørene. Vi vil også demonstrere NOBB Leverandør-løsningen, som blir felles plattform for både NOBB og NOBB – VAVVS.

Webinaret ble avholdt 24. januar 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.