Skip to main content
Skip table of contents

NOBB Miljødata i praksis

Byggtjeneste arrangerte 13. juni 2023 et gratis webinar som gikk i dybden på hvordan du går frem for å registrere NOBB miljødata. Dette webinaret ment for leverandører som har gyldige EPDer*.

Webinaret NOBB Miljødata i praksis gir deg innsikt i hvordan du registrerer Miljødata i NOBB Leverandør. Vi starter med EPD-registeret hvor utvalgte felter av EPDen legges inn. Videre viser vi hvordan oppdateringen gjøres i NOBB Leverandør.

Søkeord: miljø

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.