Skip to main content
Skip table of contents

Felles løsning for NOBB og NOBB-VAVVS

Dette er et opptak av webinaret 25. oktober 2023 om felles løsning for NOBB og NOBB-VAVVS som blir en realitet i første kvartal i 2024. Våre kunder er allerede i gang med å tilpasse og berike innholdet i databasene opp mot denne endringen.

I 2021 overtok Byggtjeneste NRF-databasen, som nå kalles NOBB-VAVVS. Det har siden overtakelsen vært et mål å slå sammen de to databasene NOBB og NOBB-VAVVS til én felles løsning.

På dette webinaret informerer vi om hvordan sammenslåingen skal skje, og hvordan dette vil påvirke våre kunder. Vi vil også demonstrere NOBB Leverandør-løsningen, som blir felles plattform for både NOBB og NOBB VAVVS.

  • Bakgrunn og mål for samordning av databasene

  • Felles løsning for NOBB VAVVS og NOBB

  • Felles varegruppestruktur

  • Felles regelverk

  • Nye muligheter med miljødata og produktegenskaper 

Sammenslåingen er planlagt gjennomført i første kvartal 2024.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.